ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.
1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του officetime.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Oλα τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος Δικτυακού Τόπου ανήκουν στο officetime.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Δικά σας Στοιχεία

Το officetime.gr εφαρμόζοντας πιστά τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα αυτές που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και τις διατάξεις περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) και ειδικότερα αυτές που αφορούν στις πωλήσεις από απόσταση, δεσμεύεται να απέχει από οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, όπως διάδοση, διαβίβαση, δημοσιοποίηση, πώληση, εκμίσθωση ή ανταλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών που υποβάλλεται.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

3. Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, δηλαδή το λογότυπο officetime.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας “WINDLINE” Κωνσταντίνος Π. Βασιλόπουλος ΕΕ με Α.Φ.Μ. 998248898 στην Δ.Ο.Υ. Παλλήνης με έδρα την Εθνικής Αντιστάσεως Ο.Τ. 485 Άρτεμη και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008089201000. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

4. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, τo officetime.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Το officetime.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To officetime.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

6. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το officetime.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

7. Ισχύον Δίκαιο

Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του officetime.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

8. Επιστροφές

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία και το προϊόν βρίσκεται στην αρχική κατάσταση στην οποία ήταν από τον κατασκευαστή και μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος με δική σας αποκλειστική ευθύνη της αποστολής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία officetime.gr. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιστραφούν προϊόντα στα οποία έχει γίνει “ειδική παραγγελία” ή μετατροπή του αρχικού προϊόντος και έχετε συμφωνήσει για την μετατροπή – κατασκευή τους. Για οποιαδήποτε επιστροφή ή παράπονο σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πρώτα τηλεφωνικά και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας εξυπηρετήσουμε.

9. Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων μας είναι από 24 ώρες έως 4 εργάσιμες μέρες.