Κλασέρ (33)

Ντοσιέ με κρίκους (17)

Ανταλλακτικά Φύλλα για Κλασέρ (4)

Διαχωριστικά (17)

Ντοσιέ με ζελατίνες (41)

Ντοσιέ με έλασμα (18)

Ζελατίνες Αρχειοθέτησης (8)

Κουτιά Με Λάστιχο (9)

Φάκελοι με λάστιχο (35)

Ντοσιέ Χάρτινα Μανίλα (5)

Φάκελοι με κουμπί (26)

Τσάντες Εγγράφων (1)