Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRODAT (57)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων COLOP (23)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRΑXX (5)

Ταμπόν Απλών & Ξύλινων Σφραγίδων (30)

Ταμπόν Σφραγίδων Τσέπης TRODAT (5)

Ταμπόν Σφραγίδων Τσέπης Colop (2)

Μελάνια Σφραγίδων Απλά (18)

Μελάνια Σφραγίδων Ανεξίτηλα (9)

Ανταλλακτικά Αυτοκατασκευαζόμενων Σφραγίδων (4)