Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRODAT (59)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων COLOP (23)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRΑXX (7)

Ταμπόν Απλών & Ξύλινων Σφραγίδων (31)

Ταμπόν Σφραγίδων Τσέπης TRODAT (5)

Ταμπόν Σφραγίδων Τσέπης Colop (2)

Μελάνια Σφραγίδων Απλά (21)

Μελάνια Σφραγίδων Ανεξίτηλα (10)

Ανταλλακτικά Αυτοκατασκευαζόμενων Σφραγίδων (5)