Κλασέρ (12)

Ντοσιέ με κρίκους (13)

Ανταλλακτικά Φύλλα για Κλασέρ (4)

Διαχωριστικά (15)

Ντοσιέ με ζελατίνες (36)

Ζελατίνες Αρχειοθέτησης (6)

Κουτιά Με Λάστιχο (8)

Φάκελοι με λάστιχο (24)

Φάκελοι με κουμπί (33)