Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRODAT (43)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων COLOP (15)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRΑXX (5)

Ταμπόν Απλών & Ξύλινων Σφραγίδων (27)

Ταμπόν Σφραγίδων Τσέπης TRODAT (5)

Μελάνια Σφραγίδων Απλά (18)

Μελάνια Σφραγίδων Ανεξίτηλα (6)

Ανταλλακτικά Αυτοκατασκευαζόμενων Σφραγίδων (4)