Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRODAT (39)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων COLOP (12)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRΑXX (5)

Ταμπόν Απλών & Ξύλινων Σφραγίδων (20)

Ταμπόν Σφραγίδων Τσέπης TRODAT (5)

Μελάνια Σφραγίδων Απλά (18)

Μελάνια Σφραγίδων Ανεξίτηλα (5)

Ανταλλακτικά Αυτοκατασκευαζόμενων Σφραγίδων (4)