Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRODAT (26)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων COLOP (9)

Ταμπόν Αυτομελανώμενων Σφραγίδων TRΑXX (5)

Ταμπόν Απλών & Ξύλινων Σφραγίδων (7)

Ταμπόν Σφραγίδων Τσέπης TRODAT (4)

Μελάνια Σφραγίδων Απλά (8)

Μελάνια Σφραγίδων Ανεξίτηλα (5)

Ανταλλακτικά Αυτοκατασκευαζόμενων Σφραγίδων (4)