Λεξικά Νεοελληνικής (27)

Λεξικά Αρχαίας (6)

Λεξικά Λατινικών (1)

Λεξικά Αγγλικών (75)

Λεξικά Γαλλικών (6)

Λεξικά Γερμανικών (11)

Λεξικά Ισπανικών (9)

Λεξικά Κινέζικων (2)